QARABAĞLAR TRAVERTİN OCAĞI
İstifadəyə verildiyi il    2005-ci il
Yerləşdiyi ərəzi            50 hektar

QARABAĞLAR OLİVE MARON OCAĞI
İstifadəyə verildiyi il    2008-ci il
Yerləşdiyi ərəzi            5 hektar

ÇALXANQALA BEJ OCAĞI
İstifadəyə verildiyi il    2008-ci il
Yerləşdiyi ərəzi             10 hektar

BUZQOV QARA OCAĞI
İstifadəyə verildiyi il    2010-cu il
Yerləşdiyi ərəzi             10 hektar

ƏRAZİN SİYANİT OCAĞI
İstifadəyə verildiyi il    2015-ci il
Yerləşdiyi ərəzi             17 hektar